Länkar

Länkar

Här nedan hittar du länkar till websidor som har relevans för alla musikintresserade och särskilt de som forskar om musik  i Lund- och Malmö-området:


Lund:

Musikvetenskap/Institutionen för kulturvetenskaper: http://www.kultur.lu.se/

Universitetsbiblioteket: http://www.ub.lu.se/


Malmö

Musikhögskolan i Malmö: http://www.mhm.lu.se/Övrigt

Musik- och teaterbiblioteket: http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/

Projektet Levande musikarv: http://levandemusikarv.se/

Svenska samfundet för musikforskning: http://musikforskning.se


Copyright © All Rights Reserved