Arkiv

Arkiv

Från den här sidan kan du ladda ner texter med anknytning till  Tobias Norlind:


1. Om Tobias Norlind – en pionjär inom musikforskningen (red. Folke Bohlin), Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning, 2004. (PDF, 83 sidor) 


2. Studieplan i Musikhistoria med musikteori (Stadfäst av Kanslersämbetet för Rikets universitet den 20 maj 1915)


3. Tobias Norlind – musikforskare, museichef, folkhögskoleman (red. Håkan Lundström), Lund: Tobias Norlind-samfundet för musikforskning, 2019:

Innehåll

Förord (Håkan Lundström, s. 5)

Boel Lindberg: En ifrågasatt pionjär – om Tobias Norlind och den svenska musikvetenskapens tillkomsthistoria (s. 7–57)

Folke Bohlin: Så blev musikhistoria ett universitetsämne i Sverige (s. 59–65)

Peter Berry: Tobias Norlind och folkmusikkommissionen (s. 67–73)

Börje Norrman: Tobias Norlind som folkhögskoleman(s. 75–85)

Benjamin Vogel: Tobias Norlind som organolog (s. 91–101)

Benjamin Vogel (översättning): Musical Instrument Museums Online's revision av Hornbosel-Sachs' klassifikation av musikinstrument (s.103–136)

Folke Bohlin, Boel Lindberg och Benjamin Vogel: Bibliografi över Tobias Norlinds skrifter (s. 137–171)

Personregister (s. 173–176)


4. Peter Berry: Tre texter som knyter an till Tobias Norlind som folkmusikforskare

"Det bästa resultat jag någonsin uppnått" – redaktör Olof Andersson på resa i Östergötland. Ur Östgötaspel, nr 4, december 2018, årg.18

• Olof Andersson – Hembygdens "uppskattade medarbetare". Ur Hembygden 2/2019.

• Har Tobias Norlind betytt något för hur vi uppfattar vårt arv av spelmanslåtar? Föredrag av Peter Berry vid Svenska samfundet för musikforsknings konferens i Göteborg, juni 2019:  Musikforskning idag 2019.


5. Kia Hedell: Tobias Norlind och musiken i Sverige under Vasatiden, Svensk tidskrift för musikforskning (STM), 2006, s. 45–56

Copyright © All Rights Reserved