seminariedeltagare

Maillista

Här mailadresserna till de aktiva seminariedeltagarna. Kopiera den och sätt in den i mottagarrutan i ditt e-postprogram om du vill skicka ett mail till samtliga!

Ahlgren Jensen Lisbeth <lisbeth.ahlgren@jubii.dk>, Patrik Andersson <patrik.andersson@odeum.lu.se>, Arvidson Mats <Mats.Arvidson@kultur.lu.se>, Barkefors Laila <laila.barkefors@telia.com>, Bengt Olle Bengtsson <Bengt_Olle.Bengtsson@biol.lu.se>, Peter Berry <peterberry32@hotmail.com>, Bohlin Folke <Folke.Bohlin@kultur.lu.se>, Gunnar.broberg@kultur.lu.se, Edlund Bengt <046.131466be@gmail.com>, Heidrun Fuhrer extern <heidrun.fuhrer@kultur.lu.se>, magnus.gustafsson@musikisyd.se, JOHN L HOWLAND <jlhowland@mac.com>, Hultberg Cecilia <cecilia.hultberg@kmh.se>, David Johnson <david.johnson@mhm.lu.se>, Camilla Jonasson <camilla.jonasson@mau.se,  Carl Larsén <carlhlars@gmail.com>, Lindberg Boel <boel.lindberg@lnu.se>, Lia.lonnert@lnu.se, Cajsa Lund <cajsa.lund@gmail.com>, Lund Tobias <Tobias.Lund@kultur.lu.se>, Lundström Håkan  <Hakan.Lundstrom@kansliK.lu.se>, Håkan Lundström <hakan.lundstrom@iac.lu.se>, Mossberg Frans <Frans.Mossberg@kultur.lu.se>, rolandinilsson@telia.com,  Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy <Martin.Nygaard_Hansen-Chernetskiy@kultur.lu.se>, Olsson Thomas <Thomas.Olsson@kultur.lu.se>, Rosengren Henrik <Henrik.Rosengren@hist.lu.se>, Markus Tullberg <markus.tullberg@mhm.lu.se>, Vogel Benjamin <vogelb@home.se>, akeda2@gmail.com, Öhrström Eva <eva.ohrstrom@telia.com,  jarl.ingelf@gmail.com, karin.strinnholm.lagergren@lnu.se, sanne.krogh_groth@kultur.lu.se, Staffan.Storm@mhm.lu.se, sara.wilen@mhm.lu.se, sven.bjerstedt@thm.lu.se, eva.saether@mhm.lu.se, adriana.di_lorenzo_tillborg@mhm.lu.se, andreastillborg@gmail.com, skog@silvanet.se, <skanesorgelveckor@gmail.com>, Robert.Bennesh@svenskakyrkan.se, christoffersson.anita@gmail.com, Kerstinmnilsson <kerstinmnilsson@telia.com>,mats.krouthen@ringve.no, ola.stockfelt@musicology.gu.se, erkki.s.huovinen@gmail.se, karin.hallgren@lnu.se, som@du.se, karin.johansson@mhm.lu.se, sverker.jullander@ltu.se, alf.arvidsson@umu.se, helen.rossil@musik.uu.se, janne.palkisto@yle.fi, karin.eriksson@lnu.se, andreas_helles.pedersen@kultur.lu.se

 

Aktiva seminariedeltagare


Namn 

E-post, adress & telefon


Lisbeth Ahlgren Jensen

Mag. art. (magister) i musikvidenskab fra Københavns Universitet. Har været forskningsstipendiat med emnet ”Kvindelige komponister i dansk musikliv i 1800-tallet”, bidraget til projektet ”Nordisk salonkultur ca. 1780-1850”, været ekstern lektor på Musikvidenskabeligt Institut, Kbh., redaktør og seniorforsker på Carl Nielsen Udgaven 2000-2009 og ved Dansk Center for Musikudgivelse, Det Kongelige Bibliotek 2009-2011. Særlige interesser: kvindelige komponister (gender), musikfilologi, musikvidenskabens historiske dimension, biografiens videnskabelige status. Igangværende projekter: at bidrage til en bog om kvindelige komponister i Norden (på engelsk), samt en monografi om den finsk-danske pianist Ina Lange.

@mhm.lu.s lisbeth.ahlgren@jubii.dk


Patrik Andersson

Director musices, Odeum, Lunds universitet
Odeum


Lunds universitet


Box 117, 221 00 Lund


Telefon: 046-222 72 13

http://www.odeum.lu.se/

e-.post: patrik.andersson@odeum.lu.se

Mats Arvidsn

Universitetslektor


Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet. Telefon: 046–222 40 87

e-post: mats.arvidson@kultur.lu.se


Laila Barkefors

Fil. dr.


Telefon: 0414/724 13

e-post: Laila.barkefors@telia.com


Bengt Olle Bengtsson

Professor emeritus i genetik vid LU

Amatörmusiker och historieintresseradEvolutionary Genetics, Lund University

Tel: +46-46-2229890; home +46-46-150906

e-post: bengt_olle.bengtsson@biol.lu.se


Sven Bjerstedt

Malmö Faculty of Fine and Performing Arts,

Lund University;

Acting Head of Department, Senior Lecturer,

Malmö Theatre Academy;

Senior Research Fellow,

Malmö Academy of Music;

Associate Editor,

International Journal of Education and the Arts;

Malmö Theatre Academy

Box 8100

SE-200 41 Malmö

Sweden;

Ph.: +46 708 339233

e-post: sven.bjerstedt@thm.lu.se


Ragnhild Berntsson-Laskowski

Fil kand, bibliotekarie.

Engagerad i Norlindmuséet och Skånes

orgelveckor.

<skanesorgelveckor@gmail.com>


Peter Berry

Spelman, konstnär, skribenttelefon 70-3411048

e-post: peterberry32@hotmail.com


Folke Bohlin

Professor em. Avdelningen för musikvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet


Telefon: 046–222 95 45

e-post: folke.bohlin@kultur.lu.se


Gunnar Broberg

professor emAvdelningen för idé- och lärdomshistoria

Institutionen för kulturvetenskaper

Box 192, 221 00 Lund, 223 62 Lund

tel 046–222 75 89

e-post: gunnar.broberg@kultur.lu.se


Adriana Di Lorenzo Tillborg

Lärare, doktorand i  musikpedagogik


Musikhögskolan i Malmö

Box 8203, 200 41 Malmö

Ystadvägen 25

Telefon: 040-32 54 50 (växel)

e-post: adriana.di_lorenzo_tillborg@mhm.lu.se


Bengt Edlund

Professor em., Lunds universitetTelefon: 046/13 14 66

e-post: 046.131466be@gmail.comHeidrun Führer

FD, universitetslektor vid Avdelningen för Kulturarbete och intermedialitet.

Jag disputerade 2003 på en avhandling om Jacob Baldes jesuitiska meditationsdrama "Jephtias"(1654).

Min utbildning baseras på en Magister artium i språk- och litteraturvetenskap och klassiska språk från Tyskland som inkluderar studier i filosofi, statskunskap, pedagogik och historia vid universitet i Braunschweig, Hamburg och München.

Sedan 2003 undervisar jag inom Intermedialitet och sedan 2005 i retorikens historia vid Enheten för Medier, kommunikation och journalistik.


Avdelningen för kulturarbete och intermedialitet

Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet

Box 117,

221 00 Lund.

Telefon 046–222 32 52

Mobil 073–989 62 36

e-post: Heidrun.Fuhrer@kultur.lu.se


Magnus Gustafsson

Vice Vd Musik i Syd, Vaäcjö: DoktorandAvdelningen för musikvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Telefon: 0470–70 03 06

e-post: magnus.gustafsson@musikisyd.se


John L Howland

Gästprofessor i musikvetenskap, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitete-post: jlhowland@mac.com

Cecilia Hultberg

ProfessorKungliga Musikhögskolan, Box 2711

115 91 Stockholm

Tel: 08/16 18 66

e-post: cecilia.hultberg@kmh.seDavid Johnson

Doktorand i musikpedagogik,  Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö

Box 8203, 200 41 Malmö

Ystadvägen 25

Telefon: 040-32 54 50 (växel)

e-post: david.johnson@mhm.lu.se


Camilla Jonasson

Doktorand i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö

Box 8203, 200 41 Malmö

Ystadvägen 25

Telefon: 040-32 54 50 (växel)

e-post: camilla.jonasson@mau.se


Sanne Krogh Groth

Lektor/Associate Professor, Institutionen för kulturvetenskaper,  Lunds universitet


Editor-in-Chief

seismograf.org

sanne@seismograf.org

Department of Arts and Cultural Sciences

LUX, Lund University

Box 192, SE-221 00 Lund, Sweden

sanne.krogh_groth@kultur.lu.seMobil: +45 27283435


Carlhåkan Larsén

Musikskribent, författare, journalist

carlhlars@gmail.com


Boel Lindberg

Professor em.; Linnéuniversitetet, VäxjöTinghögsvägen 58, 222 40 Lund

Även: Knäbäckshusen 3, Simrishamn

Telefon:0414/24 176

Mobil: 0702 77 35 75


Hemsida: www.boellindberg.se

e-post: boel.lindberg@lnu.se


Cajsa S. Lund

Musikarkeolog

EMAP - The European Music Archaeology Project

Head researcher for Musik i Syd of the EMAPTel. +46 (0)708-20 58 85

cajsa.lund@gmail.com
Tobias Lund

Fil. dr.; musikskribent, musikkritiker (Sydsvenskan)


e-post: tobias.lund@odeum.lu.se


Håkan Lundström

Håkan Lundström, f d rektor och dekan för

Konstnärliga fakulteten i Malmö, Lunds universitet


Telefon: 040-32 54 51

e-post: hakan.lundstrom@kanslik.lu.se


Frans Mossberg

Forskare, forskningskoordinator,


Avdelningen för musikvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Telefon: 046–222 09 46

e-post: frans.mossberg@kultur.lu.se


Roland Nilsson

Studerande, musikvetenskap

Blåvingevägen 3

247 35 Södra Sandby

Telefon: 046–57 617, mobil 070–57 617 64

e-post: rolandinilsson@telia.com


Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy

Jag har påbörjat min doktorandtjänst i Lund i september 2012. Jag är utbildad magister i musikvetenskap från Kunst- og Kulturvidenskabeligt Institut vid Köpenhamns Universitet (2011) och har dessutom studerat ett år vid Royal Holloway, University of London.

Förutom musikvetenskap har jag studerat ryska och ägnat mig åt rysk kultur. Dessa inriktningar har kombinerats i min magisteruppsats om rekonstruktionen av den medeltida ortodoxa hymn-traditionen i det nutida Ryssland. Detta ortodoxa kulturarv är även temat för min musikvetenskapliga doktorandavhandling vid Institutionen för Kulturvetenskaper.


Avdelningen för musikvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Telefon: 046–222 75 63

e-post: Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy


Thomas Olsson

Univ.adjunkt, kursföreståndare,


Avdelningen för musikvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Telefon: 046–222 32 75

e-post: thomas.olsson@kultur.lu.se


Henrik Rosengren

Utbildningskoordinator,

Historiska institutionen, Lunds universitet

Telefon: 046–222 79 18

e-post: henrik.rosengren@hist.lu.se


Staffan Storm

Prodekan

Lektor i musikteori och komposition

Konstnärliga fakulteten, Malmö

Lunds Universitet

040-325483

Konstnärliga fakulteten, Malmö

Lunds Universitet

040-325483

e-post: staffan.storm@mhm.lu.se


Karin Strinnholm Lagergren

Fil.dr/PhD

Senior Lecturer Linnaeus University

Research Associate Alamire Foundation, KU Leuven

Institutionen för musik och bild

Linnéuniversitetet, Växjö

karin.strinnholm.lagergren@lnu.se

Phone office: +46 470 76 74 13

Mobile: +46 708 71 64 61


Eva Sæther

Professor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap

Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö


Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö

Box 8203

200 41 Malmö

+46 (0)40 325450

e-post: eva.saether@mhm.lu.se


Markus Tullberg

Doktorand i musikpedagogik, Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö

Box 8203, 200 41 Malmö

Ystadvägen 25

Telefon: 040-32 54 50 (växel)

E-post: markus.tullberg@mhm.lu.se


Sara Wilén

Doktor i konstnärlig forskning i musik samt lärare i operaimprovisation och kommunikativ beredskap

Musikhögskolan i Malmö

Box 8203, 200 41 Malmö

Ystadvägen 25

Telefon: 040-32 54 50 (växel)

e-post: sara.wilen@mhm.lu.se

Benjamin Vogel

Professor
Skarpskyttevägen 4B, 22642 LUND

Tel: 046–12 58 52

Mobil: 072-721 65 14

e-post: vogelb@home.seDavid Åkesson

Fil. stud, Lund

e-post: akeda2@gmail.com


Eva Öhrström

Professor em.


Vallmogatan 14, 263 33 Häganäs


Tel: 042-33 32 35, mobil 0733-612 366


e-post: eva.ohrstrom@telia.com


Andreas Helles Pedersen

Doktorand i musikvetenskap, Lunds universitet

e-post: andreas.grifle@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved