Stipendier

TOBIAS NORLINDS MINNESFOND

 

Bidrag till musikvetenskaplig forskning 2019

 

 

Stipendier till främjande av musikvetenskaplig forskning utlyses av Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till minnet av Tobias Norlind – den svenska musikvetenskapens grundläggare. Dessa bidrag utlyses varje eller vartannat år i mån av resurser och ges i första hand till forskningsresor och för deltagande i konferenser. Tryckningsbidrag beviljas inte.

 

Ansökan skickas digitalt till info@tobiasnorlindsamfundet.se senast måndagen den 2 december 2019. Inget särskilt formulär finns.

 

  • Ansökan ska innehålla en tydlig ändamålsbeskrivning, specificerad ekonomisk kalkyl av vilken framgår hur kostnaderna ska täckas, och kort beskrivning av nuvarande studie- eller anställningsförhållanden.
  • Observera att ansökan ska vara signerad, antingen med digital pdf-underskrift eller genom scanning.
  • För deltagande i konferenser ges bidrag endast i de fall den sökandes presentation accepterats till konferensprogrammet. Bekräftelse på att inlägget har accepterats ska medfölja ansökan, alternativt anges att ansökan kommer att kompletteras med sådan bekräftelse innan eventuellt bidrag rekvireras.
  • I ansökan anges om medel sökts, eller avses sökas, från annat håll till samma eller näraliggande ändamål.

 

Den som erhållit bidrag ska inom rimlig tid lämna en uttömmande rapport till stiftelsen om hur bidraget använts. Detta är en förutsättning för att kunna erhålla bidrag från stiftelsen I framtiden.

 

Upplysningar lämnas av

Boel.Lindberg@lnu.se eller Hakan.Lundstrom@iac.lu.se

 

 

Copyright © All Rights Reserved