Föreläsningsserie Odeum/TNS

Föreläsningsserien Musik och tanke


Sedan 2016 arrangerar Tobias Norlind-samfundet och Odeum, Lunds universitet, gemensamt en serie offentliga föreläsningar om musik. Föreläsningarna vänder sig till den musikintresserade allmänheten och äger rum i Kapellsalen, Palaestra et Odeum (ingång från Universitetsplatsen). Alltid fritt inträde.


Höstterminen 2018


Söndag 14 oktober

Ruth Tatlow: ”Preludes and Proportions according to Bach and Chopin”

"Tradition has it that Chopin relied upon Bach’s 48 Preludes and Fugues when he composed his collection of 24 Preludes for the piano in 1838. Ruth Tatlow will explore this claim in her illustrated lecture."

Ruth Tatlow är engelsk musikvetare och banbrytande forskare på J. S. Bachs musik. Hennes prisade böcker Bach and the Riddle of the Number Alphabet (1991) och Bach’s Numbers: Compositional Proportion and Significance (2015) har väckt stor internationell uppmärksamhet. Ruth Tatlows senaste forskning gäller förbindelser mellan Bachs och Frédéric Chopins musik.

I anslutning till föreläsningen spelar pianisten Fredrik Schützer och cellisten Henning Fredriksson musik av Bach och Chopin.

Tid: 15.00–ca 16.30

Plats: Kapellsalen, Palaestra et Odeum

Fri entré


Söndag 28 oktober

Andreas Åkesson och Eva Sæther: "Tjugoen strängar och en kalebass. Ett samtal om (och i) korans musik"

Det västafrikanska harpinstrumentet kora spelas numera över hela världen, också i Sverige. Vad finns att berätta om denna resa? Och vad säger musiken? Fiolspelmannen och professorn i musikpedagogik Eva Saether möter Andreas Åkesson, svensk jali (musiker) som lärde sig spela kora i Gambia.

Tid: 15.00–ca 16.00

Plats: Kapellsalen, Palaestra et Odeum

Fri entréTidigare föreläsningar i serien


3 juni 2018: Guy Dammann, musikvetare och kritiker, Uppsala universitet: "Vad är musikkritik?"


27 maj 2018. Patrik Andersson, director musices vid Lunds universitet: "Musicera och filosofera."


22 april 2018. Göran Hermerén, professor emeritus i filosofi och medicinsk etik: "Musik, språk och vetenskap."


8 april 2018. Patrik Andersson, director musices vid Lunds universitet: "Går det att förstå musik?"


8 oktober 2017. Gertrud Sandquist, rektor för Konsthögskolan i Malmö och professor i konstens teori- och idéhistoria: "Ariel och Caliban: om konstbegrepp." Se också! 


23 april 2017. Patrik Andersson, director musices vid Lunds Universitet: "Är musik konst?"


19 mars 2017.  Lennart Stenqvist, f.d. vd och programchef vid Malmö Symfoniorkester: "Estetiska ställningstaganden vid programsättning för en professionell symfoniorkester."


12 februari 2017. Ulrik Volgsten. professor i musikvetenskap, Örebro Universitet: "Vardagens apparater – musiklyssnande i Sverige 1900–1945."


4 december 2016. Pianisten Hans Pålsson och director musices Patrik Andersson samtalar om verkinterpretation och framförande av musik utifrån ett musikerperspektiv.


27 november 2016. Bengt Edlund, professor i musikevetenskap: "Att spela klassisk musik: ansvar och ansvarsfrihet."
 

Copyright © All Rights Reserved