Norlindsida


Tobias Norlind (1879–1947)

Denna sida kommer att kompletteras med text om Tobias Norlind.

Årlig Norlindföreläsning

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning förvaltar från år 2000  Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne    bekostar med avkastningen från denna en föreläsning av en särskild inbjuden framstående  musikforskare vid den årliga konferens – Musikforskning idag –  som Svenska Samfundet för musikforskning anordnar varje år kring aktuell och pågånde musikforskning.

Copyright © All Rights Reserved