Hem

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning

Samfundet bildades 1979 i Lund och har sedan starten varit knutet till ämnet musikvetenskap vid Lunds universitet. Samfundets syfte är att samla musikvetenskapligt intresserade till diskussion och sällskaplig samvaro. Från år 2000 förvaltar samfundet även Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne och bekostar med avkastningen från denna bl. a. stipendier för musikvetenskaplig forskning.


Varje vår- och hösttermin ordnar samfundet minst en allmän sammankomst med en inbjuden gästforskare som föreläser om ett aktuellt ämne. Sammankomsterna avslutas som regel med en sällskaplig samvaro med mat och dryck.


Samfundet bedriver sedan 2011 seminarieverksamhet med en sammankomst per månad under tiden september–maj. Seminarierna är tvärvetenskapliga med musik i vid bemärkelse som sammanhållande tema, till exempel en presentation av en forskningsidé, en text under vardande, ett musikstycke eller framförande som utgångspunkt för diskussion. Tobias Norlind-samfundet för musikforskning är öppet för alla som är intresserade av att följa, stödja och stimulera svensk och särskilt lundensisk musikforskning. Välkommen att bli medlem!. Klicka på den här länken så kommer du till en sida med information om hur du blir medlem!

Evenemang  2021

P.g.a pandemin har vi inte planerat några fysiska möten i samfundet under 2021.


Utlysning av stipendier ur Tobias Norlinds minnesfond 2021 - se  Stipendier

SEMINARIER

Samfundet odrnar seminarier en gång i månaden varje vår- och hösttermin. Läs om dem här!

STIPENDIER

Samfundet delar ut stipendier ur Tobias Norlinds minnesfond. Målet är att dela ut bidrag en gång per år. Läs mer här om när de utlyses och villkoren för stipendieutdelningen