Hem

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning

Samfundet bildades 1979 i Lund och har sedan starten varit knutet till ämnet musikvetenskap vid Lunds universitet. Samfundets syfte är att samla musikvetenskapligt intresserade till diskussion och sällskaplig samvaro. Från år 2000 förvaltar samfundet även Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne och bekostar med avkastningen från denna bl. a. stipendier för musikvetenskaplig forskning.


Varje vår- och hösttermin ordnar samfundet minst en allmän sammankomst med en inbjuden gästforskare som föreläser om ett aktuellt ämne. Sammankomsterna avslutas som regel med en sällskaplig samvaro med mat och dryck.


Samfundet bedriver sedan 2011 seminarieverksamhet med en sammankomst per månad under tiden september–maj. Seminarierna är tvärvetenskapliga med musik i vid bemärkelse som sammanhållande tema, till exempel en presentation av en forskningsidé, en text under vardande, ett musikstycke eller framförande som utgångspunkt för diskussion. Tobias Norlind-samfundet för musikforskning är öppet för alla som är intresserade av att följa, stödja och stimulera svensk och särskilt lundensisk musikforskning. Välkommen att bli medlem!. Klicka på den här länken så kommer du till en sida med information om hur du blir medlem!

Evenemang  2021

P.g.a pandemin planerar vi inga fysiska möten i samfundet under våren 2021. Däremot kommer vi att dels anordna ett webseminarium i mars och ett årsmöte i april via Zoom. Förhoppningsvis blir det också ytterligare ett webseminarium via Zoom under april eller maj.


Vi återkommer med besked om exakta tidpunter för dessa evenemang.

Datum

Tid

Lokal

Respondent/

Anordnare

Ämne

Underlag (pdf)/länk

26 mars

13:00–15:30

Webseminarium via Zoom -  mailinbjudan till alla på  TNS maillistan


TNS

Aktiva med presentationer: Helen Rossil, Patrik Andersson, Peter Berry, Camilla Jonasson, Boel Lindberg


 9 april

Meddelas senare

Årsmöte via webben

TNS7 maj

13.00–15:00

Webseminarium via Zoom – inbjudan till alla på TNS maillista går ut i mitten av april.

För andra intresserade: 

Skicka ett mail till boel.lindberg@lnu.se om du vill bli inbjuden via Zoom till seminariet!

TNS

Karin Erikssson: Låtkurser i svensk folkmusik.

Henrik Rosengren:

Förintelsen som minneskonstruktion i konstmusik.

Cajsa Lund:

I huvudet på en musikarkeolog.

Boel Lindberg:

Om musikern Johan Gottfrid Zaar (1754–1818)


Henrik Rosengren: Skiss till projektidéSEMINARIER

Samfundet odrnar seminarier en gång i månaden varje vår- och hösttermin. Läs om dem här!

STIPENDIER

Samfundet delar ut stipendier ur Tobias Norlinds minnesfond. Målet är att dela ut bidrag en gång per år. Läs mer här om när de utlyses och villkoren för stipendieutdelningen