Hem

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning

Samfundet bildades 1979 i Lund och har sedan starten varit knutet till ämnet musikvetenskap vid Lunds universitet. Samfundets syfte är att samla musikvetenskapligt intresserade till diskussion och sällskaplig samvaro. Från år 2000 förvaltar samfundet även Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne och bekostar med avkastningen från denna bl. a. stipendier för musikvetenskaplig forskning.


Varje vår- och hösttermin ordnar samfundet minst en allmän sammankomst med en inbjuden gästforskare som föreläser om ett aktuellt ämne. Sammankomsterna avslutas som regel med en sällskaplig samvaro med mat och dryck.


Samfundet bedriver sedan 2011 seminarieverksamhet med en sammankomst per månad under tiden september–maj. Seminarierna är tvärvetenskapliga med musik i vid bemärkelse som sammanhållande tema, till exempel en presentation av en forskningsidé, en text under vardande, ett musikstycke eller framförande som utgångspunkt för diskussion. Tobias Norlind-samfundet för musikforskning är öppet för alla som är intresserade av att följa, stödja och stimulera svensk och särskilt lundensisk musikforskning. Välkommen att bli medlem!. Klicka på den här länken så kommer du till en sida med information om hur du blir medlem!

Evenemang vårterminen 2020

Datum

Tid

Lokal

Respondent/

Anordnare

Ämne

Underlag (pdf)/länk

Onsdag 26 februari

10–12*

LUX C327, Helgonagatan 3, Lund

Karin Lagergren

Sång och liturgi i S:ta Birgittas orden genom 700 år – ett monografiprojekt

Fredag 6 mars

19:00

Odeum, Palæstra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund  

Odeum – Lunds universitets musikcentrum

Statsvetarna Ted Svensson och Catarina Kinnvall, journalisten Kalle Kniivilär, historikern Henrik Rosengren i samtal om Nationalismens gåtor. Scania Consort uppför musik i anslutning till diskussionsämnet.

Tisdag 10 mars

13–14

meddelas senare

TNS-samfundet

Årsmöte


Handlingar blir tillgängliga här omkr 1 mars

Tisdag 10 mars

14–16*

meddelas senare

Peter Berry

Om en cellist – att följa spåren efter min far

Fredag 27 mars

19:00

Odeum, Palæstra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund  

Odeum – Lunds universitets musikcentrum

Musikforskarna Märta Ramsten, Anders Hammarlund och Magnus Gustafsson, samtal i ord och ton om Sagan om folkmusiken, moderator Kristian Gerner.

* Här gäller akademisk kvart! Vi börjar således kl. 10:15 resp. 14:15. 

P.g.a. coronavirusets härjningar  är  vårens övriga planerade verksamheter inställda. Vi hoppas kunna återuppta seminarieverksamheten under höstterminen!

SEMINARIER

Samfundet odrnar seminarier en gång i månaden varje vår- och hösttermin. Läs om dem här!

STIPENDIER

Samfundet delar ut stipendier ur Tobias Norlinds minnesfond. Målet är att dela ut bidrag en gång per år. Läs mer här om när de utlyses och villkoren för stipendieutdelningen


Copyright © All Rights Reserved