Hem

Tobias Norlind-samfundet för musikforskning

Samfundet bildades 1979 i Lund och har sedan starten varit knutet till ämnet musikvetenskap vid Lunds universitet. Samfundets syfte är att samla musikvetenskapligt intresserade till diskussion och sällskaplig samvaro. Från år 2000 förvaltar samfundet även Stiftelsen Birgit och Erik Björkmans fond till Tobias Norlinds minne och bekostar med avkastningen från denna bl. a. stipendier för musikvetenskaplig forskning.


Varje vår- och hösttermin ordnar samfundet minst en allmän sammankomst med en inbjuden gästforskare som föreläser om ett aktuellt ämne. Sammankomsterna avslutas som regel med en sällskaplig samvaro med mat och dryck.


Samfundet bedriver sedan 2011 seminarieverksamhet med en sammankomst per månad under tiden september–maj. Seminarierna är tvärvetenskapliga med musik i vid bemärkelse som sammanhållande tema, till exempel en presentation av en forskningsidé, en text under vardande, ett musikstycke eller framförande som utgångspunkt för diskussion. Tobias Norlind-samfundet för musikforskning är öppet för alla som är intresserade av att följa, stödja och stimulera svensk och särskilt lundensisk musikforskning. Välkommen att bli medlem!. Klicka på den här länken så kommer du till en sida med information om hur du blir medlem!

Evenemang  2020

Datum

Tid

Lokal

Respondent/

Anordnare

Ämne

Underlag (pdf)/länk

Måndag 30 novemberSista dag för ansökan om stipendium ur Tobias Norlinds Minnesfond. Ansökan skickas digitalt till info@tobiasnorlindsamfundet.se.

Måndag 30 nov

13:15–15

I ZOOM, via följande länk:

https://lu-se.zoom.us/j/67710264957

Norlind-seminarium där kandidatstudenterna i musikvetenskap presenterar sina pågående uppsatsarbeten

4 uppsatser:

Anna Welinder: ”Må Gud välsigna dig med ilskans vrål”: en performativ analys av Sara Parkmans album Vesper.

 

Denise Madsen Hult: Social change in connection with the transformation of the club Plan B in Malmö from illegal underground scene to successful legal venue.

 

Elias Åhlander: Historiska, organisatoriska och estetiska förbindelser mellan battlerap- och standupscenerna i Malmö.

 

Jakob Eckered Dehman: En jämförande studie av bruket av dynamik inom banden Nirvana, Pixies och Dillinger Escape Plan.

Kontakta Tobias Lund,

tobias.lund@kultur.lu.se,

så skickar han texterna!


SEMINARIER

Samfundet odrnar seminarier en gång i månaden varje vår- och hösttermin. Läs om dem här!

STIPENDIER

Samfundet delar ut stipendier ur Tobias Norlinds minnesfond. Målet är att dela ut bidrag en gång per år. Läs mer här om när de utlyses och villkoren för stipendieutdelningen


Copyright © All Rights Reserved